shadowГЕОТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

 

 

 

Термопопите  се разделят по изтоника на термалната енергия на три основни под категории.

Аеротермални- когато се използва за източник температурата на атмосферния въздух от -20ºС до + 40ºС.

Хидротермални - когато се използва  температурата на водния източник  водочерпещ сондаж, реки, езера, морета или. други от +5 ºС до +23ºС.

Геотермални -  когато се използва постоянната температурата на земята като  източник  чрез определен брой затворени сондажи  от+5 ºС до +23ºС с дълбочина от 80м до 200м.

За хидротермията и геотермията се изполват едни и същи термопомпени машини вода-вода, но типът на инсталациите са различни.

В този раздел се разглеждат  геотермални решения които не зависят от наличието на хидротермален дебит и от променливата температура на външния въздух. shadow