shadowРешения

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

    Децентрализираното нискотемпературно геотермално отопление за многофамилни жилищни сгради се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни затворен тип геотермални сондажи на дълбочина от 100м до 150м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за децентрализираните индивидуално инсталирани във всеки апартамент, геотермални термопомпени агрегати вода-вода. Броят геотермални...

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ОРАНЖЕРИИ

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ОРАНЖЕРИИ

      Нискотемпературно геотермално отопление за оранжерии се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността на два или три броя термопомпени агрегати.      За разлика от стандартните инсталации на оранжерии, при нискотемпературните вътрешната инсталация...

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

  Нискотемпературно геотермално отопление за многофамилни жилищни сгради се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за централизирано инсталирани два или три броя термопомпени агрегати. Броят геотермани сондажи се определя от м2 отопляемата Разгъната ...

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ

     Нискотемпературно геотермално отопление за меднофамилни къщи се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за централизирано инсталирани един или два  броя термопомпени агрегата. Броят геотермани сондажи се определя от м2 отопляемата ...

shadow