shadowГЕОТЕРМИЯ ЗА ОРАНЖЕРИИ

picture

      Нискотемпературно геотермално отопление за оранжерии се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността на два или три броя термопомпени агрегати.

     За разлика от стандартните инсталации на оранжерии, при нискотемпературните вътрешната инсталация се изчислява на делта Т 5°С осигуряваща температура на флуида от термопомпите 45°С/40°С. Това означава, че дебита, който ще преминава през вътрешната инсталация, ще е четири пъти по-голям от стандартните инсталации. Това от своя страна води до дебитов резерв, който не позволява при външна изчислителна температура от -16°С, телата разположени в оранжерията да работят на половината от своя капацитет, което е масова практика в днешните оранжерии. Това ще Ви позволи да поддържате постоянна денонощна температура от 17-18°С в оранжерията за Вашите култури и няма да има нужда да изграждате големи буферни съдове.

 

   При така заложени параметри на топлоизточника 45°C/40°С от термопомпите, може спокойно да се постигнe ефективност на системата от COP = 5.0, давайки Ви за всеки изразходван kW електроенергия = 5 kW топлоенергия. Това ще доведе до два пъти по-ниски експлоатационни разходи за единица продукция, спрямо всички други алтернативни източници. Което ще направи Вашето оранжерийно стопанство максимално устойчиво на променливите цени на енергията. 

 

 

shadow