shadowЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

picture

  Нискотемпературно геотермално отопление за многофамилни жилищни сгради се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за централизирано инсталирани два или три броя термопомпени агрегати. Броят геотермани сондажи се определя от м2 отопляемата Разгъната Застроена Площ равна на линейнте метри в геотермани сондажи  от по 100м, разположени на 6м един от друг в линия или мрежа.

  При централизираната  геотермия, имаме едно термопомпопено помещение изградено от два или три броя термопопи тип вода-вода оисигуряшащи мощността за отоплението и охлаждането. Предпочитаната изчислителна термпература на топлоизточника за сградната инсталация е в диапазона  37°С/32°С.  Изчисляваики вътреш инсталация за подово отопление и вентилаторни конвектори на  37°С/32°С дава  на вашата сград  ефективност на системата от COP = 5.5 до 6.0, давайки Ви за всеки изразходван kW електроенергия = 5.5 kW топлоенергия. Това ще доведе до два пъти по-ниски сметки за отопление и топла вода, спрямо всички други алтернативни източници. 

   Избирайки сграда с геотермално  решение , Вие ще имате по-ниски месечни енергийни разходи, което улеснява за погасяването на кредит или инвестиция. 

shadow