shadowДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

picture

    Децентрализираното нискотемпературно геотермално отопление за многофамилни жилищни сгради се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни затворен тип геотермални сондажи на дълбочина от 100м до 150м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за децентрализираните индивидуално инсталирани във всеки апартамент, геотермални термопомпени агрегати вода-вода. Броят геотермални сондажи се определя от квадратни метри отопляема Разгъната Застроена Площ равна на линейните метри в геотермални сондажи от по 100м, разположени на 6м един от друг в линия или мрежа.

Това решава няколко проблема в инвестиционния процес:

 1. Как инвеститора с най-малко средства да изгради най-ефективна и с висок клас сграда, без това да е за сметка на печалбите му?

 2. Как крайният клиент да получи жилище, което е най-устойчиво, най-комфортно и удобно, най-ефективно, за да има най-ниски месечни сметки за отопление, охлаждане и топла вода? Как да не участва в сграда с топлинно счетоводство и допир със съседите си, и в същото време сградата да е с по-малки такси?

Решение за инвеститора/стройтеля:

 • Предоставя най-високият клас решение за индивидуално геотермално отопление и охлаждане на всеки апартамент, на инвестиционна стойност от 180 лв/м2 без ДДС, включващо геотермална система от нискотемпературни сондажи, необходими за общата мощност на цялата сграда, геотермален колектор с помпена група, вертикален геотермален щранг, подово отопление и охлаждане със стъпка 12см, с индивидуални контролери, подготовка за вентилаторни конвектори от клекторан кутия, подготовка за монтаж на индивидуална, геотермална термопомпа вода-вода. Тази част е достатъчна за получаване на Акт 16, а другата(термопомпи, бойлер, конвектори) се поема от крайния клиент при закопуването на апартамента.

Предимство за крайния клиент/ собственикът на апартамента:

 • Възможност за поставяне на индивидуална, собствена геотермална термопомпа вода-вода с бойлер в апартамента, с избор за ползване на съществуващото по проект подово отопление или инсталиране на вентилаторни конвектори във всяка стая на цени от 130-160 лв/м2 без ДДС (цената важи за термопомпени агрегати вода-вода)

 • Предоставя независимост, най-високата степен на комфорт, ниски месечни сметки за отопление, охлаждане и топла вода от порядъка на 0.8 лв за м2 на месец с ДДС, при средна цена на електроенергия за битови клиенти от 0.23 лв с ДДС.

 • Избирането на жилищна сграда с изградена децентрализирана геотермална система Ви гарантира месечни и годишни спестявания. Сигурност, че Вашата инвестиция отговаря на всички изисквания на Европейския Съюз за енергийна ефективност и екологични норми. Това придава добавена стойност на жилището Ви, лесно финансиране и по-висока стойност при препродажба.

Решение за Архитекта и Дизайнера:

 • Няма външни тела по фасада и покрив.

 • Няма външен шум.

 • Лесно вписване в архитектурата и разпределението на апартамента. Необходимото пространство за термопомпената инсталация е 1 кв. метър.

 • Висок клас на проектираната сграда

Решение за Общината:

 • Поощрявайки такива сгради с нискотемпературна геотермия се подобрява средата в града със своята екологичност, като такива системи спестяват вредни емисии, намаляват запрашеността и замърсяването с шум.

 • Геотермалните термопомпи вода-вода имат два пъти по-дълъг живот на експлоатация от въздушните термопомпи и климатици. Имат два пъти по-малко количество хладилен агент и за тяхното производство се използва по-малко материали, което пък води и до по-малко количество отпадъци във времето.

Решение за електропреносната мрежа:

 • Реализацията на проекти с нискотемпературна геотермия водят до постоянна и прогнозируема консумация в зимен и летен режим, следователно по-малка нужда от студен резерв.

 • Геотермалните термопомпи са два пъти по-ефективни от въздушните термопомпи, което води до два пъти по-малки резервирани мощности в необходимите за дадения проект трафопостове.

shadow