shadowAIR ACCESS

От 1000 m3/h до 40000 m3/h

10 типоразмера с мощност до 350kW

COMFROT  стандартно изпълнение

MEDICAL за чисти стай и болничци

INDUSTRY за индустриялни  с контролирана среда на запрашеността.

Пълен достъп, всички секции са с плъзгащи врати като стандартно изпълнение.

Всички пресъединителни хидравлични и електрически връзки са изкарани в един общ панел.

В съответствие с EN 13053  EN 1886:  

T2 топлопреминаване,

TB2 термомостове,

D2 механична якост,

L1 корпуса изтичане,

F9 или по-висока филтър.

EUROVENT сертифицирани. Произведено според стандрт ISO 9001.


Приложения:


За да изтеглите избран от вас документ, моля влезте с Вашия Facebook профил


shadow