shadowВОДОЧЕРПЕЩИ СОНДАЖИ ЗА ВОДА

Сондажи за вода

Дияметър на сондажа Филтруващ слой гравйина засипка с едрина  4-10mm Външен дияметър на сондажната колона DN Вътреше дияметър на сондажната колона DN Цени на направа на  сондажи за вода
mm mm mm mm ЛВ с ДДС
242 58 125 112 138 лв/м
242 51 140 126 144 лв/м
242 41 160 146 156 лв/м
Цените са валидни за региона на София за сондажи от 50м  до 100м за меки скали , за твърди скали си запзваме правото да променим цената, за райони извън София по 3,5лв/км

 


shadow